50-456 Wrocław, ul. Dworcowa 3b
tel. (71) 342 17 85, (71) 344 46 69
faks (71) 343 52 90
e-mail: eksploatacja@smcegielka.pl

Złotniki, ul. Małopolska

Stabłowice, ul. Główna

Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cegiełka”

ul. Dworcowa 3B, 50 – 456 Wrocław

ogłasza o rokowaniach

w celu sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych


Przedmiotem sprzedaży są :

  1. Nieruchomość położona we Wrocławiu przy ul. Małopolskiej 38, 38a-38f o pow. 0,9694 ha, oznaczona jako AM 11 działka 8/4, objęta księgą wieczystą WR1K/00218758/9. Nieruchomość przeznaczona jest pod realizację budynku wielorodzinnego, jest uzbrojona w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową; posiada ważne pozwolenie na budowę i projekt budowlany.

  2. Nieruchomość położona we Wrocławiu przy ul. Małopolskiej 40, 40a-40c o pow. 0,5871 ha, oznaczona jako AM 11 działka 8/3, objęta księgą wieczystą WR1K/00312575/1. Nieruchomość przeznaczona jest pod realizację budynku wielorodzinnego, jest uzbrojona w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania” w biurze Spółdzielni, Wrocław ,ul. Dworcowa3B do dnia 03.04.2014 roku do godz. 900.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko (nazwę) Zgłaszającego,

- dla podmiotów innych niż osoby fizyczne odpis z KRS lub innego rejestru,

- określenie nieruchomości, o którą ubiega się Zgłaszający,

- oświadczenie, że Zgłaszający akceptuje warunki rokowań,

- proponowaną wstępnie cenę i sposób jej zapłaty

Otwarcie ofert odbędzie się jawnie w biurze Spółdzielni w dniu 03.04.2014 roku o godzinie 1000 i w tym terminie komisja przeprowadzająca rokowania ustali terminy ustnych rokowań z każdym Zgłaszającym. Zamknięcie rokowań ustnych nastąpi dnia 08.04.2014 roku o godzinie 1200 poprzez odczytanie protokołu komisji prowadzącej rokowania.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród uczestników rokowań lub uznania, że zaproponowane ceny nie są wystarczające.

Bliższe informacje na temat przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Cegiełka”, Wrocław ul. Dworcowa 3B w godz. 8.00 – 15.00 tel. 71-342-17-85 lub 71-344-46-69 wew. 103

 

 

 

 

 

Deklaracje rozliczania się za śmieci:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Legenda do deklaracji

 

Wzór deklaracji śmieci rozliczanych od osoby

Wzór deklaracji śmieci rozliczanych od metrów

 

 

 

 

 

 

Małopolska Park to inwestycja powstająca w zachodniej części Wrocławia, w atrakcyjnej dzielnicy - Złotniki, przy zbiegu ulic Małopolskiej, Rzeszowskiej oraz Miechowskiej.

Nasza inwestycja to idealne miejsce dla osób, które pracują we Wrocławiu chcą oderwać się od miejskiego zgiełku i pragną mieszkać w miejscu cichym, spokojnym i zlokalizowanym blisko przyrody.

 

 

Przykładowe mieszkania:

 


© 2010-2014 Wrocław SM Cegiełka       aktualności  |  mapa strony

Wykonanie: BESTGO.PL